preskoči na sadržaj

Glazbena škola Vanja kos

Login
Tražilica
Kalendar
« Lipanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Anketa
Crno ili bijelo?Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Jesenski upisni rok
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Elementi i kriteriji kod upisa u I. pripremni razred srednje glazbene škole
Autor: Valentina Kos, 23. 6. 2015.

POSEBNI UVJETI ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE

 (1) U prvi razred srednje glazbene škole upisuju se učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi pripremni razred srednje glazbene škole i položili prijamni ispit glazbene darovitosti s ostvarenih minimalno 70 bodova. (2) Učenici mogu upisati programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom ili paralelno srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program. (3) U stručnim sadržajima svim kandidatima se vrednuju i boduju opći uspjeh iz petog i šestog razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnog obrazovanja i ostvareni rezultati na prijamnom ispitu glazbene darovitosti. Na takav način moguće je steći najviše 180 bodova. (4) Kandidati koji upisuju programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom (cjelovito obrazovanje) upisuju se na temelju zajedničkog elemenata bodovanja i stručnih sadržaja. (5) Zajednički element bodovanja obuhvaća prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Likovna kultura i Glazbena kultura (6) Kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu, uz drugi obrazovni program, vrednuju se samo stručni sadržaji iz glazbene škole. (7) Prijamni ispit za instrumentaliste i pjevače obuhvaća provjeru iz temeljnog predmeta struke i solfeggia, za teorijski smjer provjeru iz klavira i solfeggia, a za graditelja i restauratora glazbala provjeru solfeggia i ocjenu priloženog rada (izgrađeno glazbalo). (8) Pravo upisa u I. razred srednje glazbene škole imaju učenici do navršenih 17, a najkasnije do navršenih 18 godina života. Iznimno, za zanimanja: glazbenik kontrabasist, violončelist, za zanimanje glazbenica pjevačica do navršene 22, a za zanimanje glazbenik pjevač do navršene 24 godine života. 
 Na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost nastavničkog vijeća, u pripremni program srednje škole odnosno u prvi razred srednje glazbene škole mogu se upisati i kandidati koji još nisu završili završni razred općeobrazovnoga osnovnog obrazovanja, nakon provjere darovitosti koju provodi glazbena škola. 1. Kandidatima koji upisuju programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom (cjelovito obrazovanje - muzički razred) vrednuju se i boduju: a) zajednički, dodatan i poseban element vrednovanja, b) stručni sadržaji Moguće je steći najviše 260 bodova. 2. Kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program (uz glazbenu školu još pohađaju općeobrazovnu osnovnu ili četverogodišnju srednju školu) vrednuju se i boduju samo stručni sadržaji iz glazbene škole Moguće je steći najviše 180 bodova. 1. a) Zajednički elementi vrednovanja i bodovanja obuhvaća ocjene (uspjeh) u općeobrazovnoj osnovnoj školi: • zbroj prosjeka svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (moguće je steći najviše 20 bodova), • zbroj zaključnih ocjena u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik, (moguće je steći najviše 30 bodova), • zbroj zaključnih ocjena u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja, Povijest, Glazbena kultura i Likovna kultura. Za program Graditelj i restaurator glazbala Povijest, Glazbena kultura i Tehnička kultura, (moguće je steći najviše 30 bodova) U zajedničkom elementu vrednovanja i bodovanja moguće je steći najviše 80 bodova. Dodatni element vrednovanja čine sposobnost i darovitost učenika a dokazuju se i vrednuju • na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih vještina i sposobnosti (prijamni ispit); • na osnovi postignutih rezultata na natjecanjima u znanju; Posebni element vrednovanja • na osnovi uspjeha kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja u skladu sa člankom 18., 19. i 20. Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. b) Stručni sadržaji vrednovanja i bodovanja obuhvaćaju uspjeh u glazbenoj školi i rezultat na prijamnom ispitu glazbene darovitosti • zbroj općeg uspjeha iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnoga obrazovanja (moguće je steći najviše 10 bodova) • rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti (moguće je steći najviše 170 bodova) U stručnim sadržajima vrednovanja i bodovanja moguće je steći najviše 180 bodova. Kandidati koji upisuju programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom (muzički razred) vrednuju se i boduju ostvareni rezultati iz zajedničkih, dodatnih i posebnih elemenata vrednovanja i stručnih sadržaja. Moguće je steći najviše 260 bodova, a upisuju se uz uvjet da ostvare minimalno 70 bodova na temelju rezultata ostvarenih na prijamnom ispitu glazbene darovitosti (stručni sadržaji). 2. Kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program (uz glazbenu školu još pohađaju općeobrazovnu osnovnu ili četverogodišnju srednju školu) vrednuju se samo stručni sadržaji iz glazbene škole. Pravo upisa stječu s minimalno 70 bodova ostvarenih na prijamnom ispitu glazbene darovitosti. U I. razred srednje glazbene škole mogu se, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, upisati i kandidati koji nisu završili osnovnu općeobrazovnu školu, ali su uspješno položili prijamni ispit i pokazali iznimnu darovitost. Pravo upisa ostvaruju učenici prema rang listi poretka koji su ostvarili bodovni prag, unutar odobrenog broja upisnih mjesta. Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, prednost upisa ima onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova na prijamnom ispitu glazbene darovitosti. Vrednovanje na prijamnom ispitu glazbene darovitosti • Na prijamnom ispitu provjerava se znanje, sposobnosti i darovitost kandidata. • Prijamni ispit polaže se iz nastavnih predmeta: temeljni predmet struke i solfeggio prema Zahtjevima na razredbenim ispitima za upis učenika u srednju glazbenu školu (u privitku). Kandidati za zanimanje glazbenik teorijski smjer polažu solfeggio kao temeljni predmet struke i klavir, • Kandidati za zanimanje glazbenik violist kao temeljni predmet struke mogu polagati na violini, a za zanimanje glazbenik orguljaš i glazbenik čembalist na klaviru. • Kandidati prvo pristupaju ispitu temeljnog predmeta struke a potom ispitu iz solfeggia, dok kandidati za zanimanje glazbenik teorijski smjer (gdje je temeljni predmet struke solfeggio) prvo polažu ispit iz klavira a zatim iz solfeggia. • Ispitna povjerenstva bodovima vrednuju kandidate posebno za svaki nastavni predmet. Iz temeljnog predmeta struke moguće je ostvariti maksimalno 110 bodova, a za solfeggio 60 bodova (30 iz pismenog i 30 iz usmenog dijela) • Kandidati koji su u posljednja dva razreda osnovnog ili pripremnog glazbenog obrazovanja na državnom ili međunarodnom natjecanju iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola koje se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske iz temeljnog predmeta struke osvojili prvo, drugo ili treće mjesto, ne pristupaju prijamnom ispitu, priznaje im se maksimalni broj bodova koje je moguće ostvariti iz temeljnog predmeta struke i solfeggia. Isto se odnosi za kandidate koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto iz solfeggia za upis na zanimanje glazbenik teorijski odjel. • Kandidati koji su na državnom natjecanju iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola koje se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske iz temeljnog predmeta struke ili solfeggia, osvojili prvu, drugu ili treću nagradu u posljednja dva razreda osnovnog ili pripremnog glazbenog obrazovanja, ne pristupaju tom dijelu prijamnog ispita, priznaje im se maksimalni broj bodova koje je moguće ostvariti iz tog nastavnog predmeta. • Ako se kandidat istodobno prijavi za zanimanja glazbenik klavirist i glazbenik teorijski smjer, prijamni ispit iz klavira polaže samo jednom, a ispitno povjerenstvo posebno ga boduje za klavir kao temeljni predmet struke, odnosno posebno klavir obvezatno glazbenik teorijski smjer. Isti postupak je i za nastavni predmet solfeggio. Isto se odnosi ako se istodobno prijavi za zanimanja glazbenik klavirist, glazbenik čembalist i glazbenik orguljaš, odnosno na gudačkim glazbalima glazbenik violinist i glazbenik violist.
 
ZAHTJEVI NA PRIJAMNIM ISPITIMA ZA UPIS U SREDNJU GLAZBENU ŠKOLU PRVI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE ZAJEDNIČKE ODREDNICE  program za prijamni ispit svojom težinom odgovara tehničkim i glazbenim zahtjevima VI. razreda osnovne glazbene škole, odnosno II. pripremnog razreda. Iznimno kandidati za zanimanje glazbenik teorijski smjer koji nisu učili klavir kao temeljni predmet struke mogu na razredbenom ispitu iz klavira svirati nešto lakši program  cijeli program na razredbenom ispitu izvodi se napamet  Na prijamnom ispitu iz temeljnog predmeta struke ispitno povjerenstvo može prekinuti kandidata u izvedbi programa. ZAHTJEVI  klavir: ljestvica; etida, jedna skladba J. S. Bacha i I. stavak sonate, varijacije ili rondo i skladba po slobodnom izboru.  klavir TO, čembalo i orgulje: ljestvica, etida, jedna skladba baroknog razdoblja i I. stavak sonate, varijacije ili rondo i skladba po slobodnom izboru.  harfa: etida (N. Ch. Bochsa, F. J. Nadermann), sonatina (F. J. Nadermann) i skladba po slobodnom izboru  gudačka glazbala: ljestvica, dvije etide i I. stavak koncerta ili dva stavka sonate  gitara: etida i tri skladbe različitih stilskih razdoblja  flauta: etida, brzi stavak koncerta ili dva stavka sonate(polagani i brzi)  oboa: etida, skladba od dva stavka (polagani i brzi)  fagot: etida, dva stavka sonate(polagani i brzi) ili koncert (1. stavak ili 2. i 3. stavak)  klarinet: etida, dva stavka cikličnog djela (polagani i brzi)  saksofon: etida, skladba od dva stavka (polagani i brzi)  truba: etida, skladba od dva stavka (polagani i brzi)  rog: etida, skladba uz pratnju klavira  trombon i tuba: etida, skladba od dva stavka (polagani i brzi)  udaraljke: etida za mali bubanj, skladba za klavijature sa dvije palice, skladba za više glazbala i skladba za timpane (najmanje dvije skladbe trebaju biti uz pratnju klavira)  solo pjevanje: vokaliza bez teksta, vokaliza s tekstom, pjesma ili arija 17. ili 18. stoljeća i pjesma po slobodnom izboru  graditelj i restaurator glazbala: predočenje izrađenog glazbala i solfeggio SOLFEGGIO: PISMENI ISPIT – teorija • poznavanje dur i mol ljestvica (predznaci) • pisanje dura ili harmonijskog mola, označavanje stupnjeva - cijelih i polutonskih razmaka, kvintakorda na glavnim stupnjevima i dominantnog septakorda • određivanje vrste i veličine intervala • obrati intervala • kvintakordi i obrati • mnogostranost kvintakorda u duru i harmonijskom molu • dominantni septakord i obrati • dopunjavanje takta notama i stankama • oznake za tempo, dinamiku i agogiku Napomena: zadaci su u violinskom i bas ključu diktat • melodijski diktat uz primjenu izmjeničnih alteriranih tonova • ritamski diktat • melodijsko - ritamski diktat (jednoglasni) • slušno prepoznavanje intervala do oktave, kvintakorda i obrata, dominantnog septakorda i obrata USMENI ISPIT • pjevanje prima vista: primjer s alteracijom, primjer s modulacijom i ritamski primjer Napomena: primjeri prima vista su u violinskom i bas ključu slušno prepoznavanje intervala, kvintakorda i dominantnog septakorda te njihovih obrata.

UPISI U SREDNJU ŠKOLU (PRIPREMNE RAZREDE)

 

Učenici se za upis u 1. razred srednje glazbene škole ili 1. pripremni razred srednje glazbene škole prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom, putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) www.upisi.hr.


Budući da u tom postupku prijave još ima problema molimo sve zainteresirane učenike da se obvezno jave u tajništvo škole osobno ili telefonom na broj 0957310511, svaki dan od 9 do 17 sati, kako bi ih mi mogli registrirati i pomoći im kod prijave u aplikaciju.

 

  

Kod prijave upisa potrebno je učiniti tri koraka:

 

1. Prijaviti se putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr.

 

2. Ispuniti on-line Prijavnicu za srednju školu (ovdje) ili Prijavnicu za pripremni razred srednje škole (ovdje) na našoj mrežnoj stranici ili doći osobno u školu. Ova prijavnica je informativna kako bi škola imala evidenciju o zainteresiranosti učenika da se upiše u našu ustanovu.

 

VAŽNO!
Bez obzira na ispunjavanje školske informativne Prijavnice, svi učenici se obvezno moraju prijaviti i putem aplikacije na mrežnoj stranici Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) www.upisi.hr kako  je navedeno pod točkom br. 1.

 

3. Javiti se u tajništvo škole osobno ili telefonom na broj 0957310511, svaki dan od 9 do 14 sati.

 

 

 

 

Nakon završetka osnovne glazbene škole, školovanje je moguće nastaviti u srednjoj glazbenoj školi. Srednja glazbena škola traje 4 godine i cilj joj je stjecanje srednje stručne spreme za zanimanja: glazbenik klavirist,glazbenik harmonikaš,glazbenik pjevač, glazbenik harfist itd. Učenici istodobno mogu pohađati bilo koju gimnaziju ili strukovnu školu, a ukoliko se opredijele za glazbeno usmjerenje, mogu se upisati u muzički razred (tada općeobrazovne predmete mogu pohadjati kod nas .

 

Na našoj srednjoj školi odvija se poduka sljedećih glazbala: klavir, orgulje,harmonika, harfa, violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, flauta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, , truba, trombon, teorijski smjer, pjevanje, udaraljke te program obrazovanja za graditelje i restauratore glazbala.

 

Učenici koji su u osnovnoj školi svirali klavir školovanje mogu nastaviti na klaviru, orguljama ili teorijskom smjeru, a violinisti u srednjoj školi mogu upisati violinu ili violu itd...

 

 

Zahtjevi na prijamnim ispitima za upis u I. razred srednje škole svojom težinom odgovaraju tehničkim i glazbenim zahtjevima VI. razreda osnovne glazbene škole, odnosno II. pripremnog razreda.

 

Učenici od 11 do 15 godina starosti koji glazbeno školovanje žele nastaviti na instrumentu koji nisu svirali u osnovnoj školi ili nemaju završenu osnovnu glazbenu školu, mogu upisati pripremne razrede srednje škole (traju ukupno dvije godine). 

 

U pripremnim razredima podučavamo:gitaru,tambure, klavir, harmnoniku, harfu, orgulje, violončelo, kontrabas, violu, violinu udaraljke, trubu, klarinet, saksofon, flautu , pjevanje, teorijski smjer .

Za upis u I. pripremni razred srednje škole nije potrebno predznanje već se polaže audicija kojom se provjeravaju glazbene sposobnosti (glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i glazbeni ritam).

 

Tijekom nastavne godine učenici sudjeluju u financiranju javnih potreba u umjetničkom obrazovanju 
1) školarina za pripremni razred iznosi 12 000,00kn za školsku godinu,

2) školarina za jednu školsku godinu srednje škole  iznosi 18 000,00,

3) jednokratna upisnina 210,00kn prilikom upisa

 

glazbenik instrumentalist bzbz  glazbenik pjevač
razred pr srednja škola razred pr srednja škola
 1.  2.  1.  2.  3.  4. 1.  2.   1. 2.   3.  4.
predmet broj sati tjedno predmet broj sati tjedno
 temeljni predmet  2  2  2  2  3  3   solo pjevanje
 solfeggio  solfeggio
 harmonija      harmonija    
 polifonija          polifonija        
 povijest glazbe      povijest glazbe    
 glazbeni oblici          glazbeni oblici        
 skupno muziciranje (1)  zbor (1 i 5)  4
 komorna glazba          komorna glazba        
 klavir obvezatno (2 i 3)    1*  1*  1*  1*  1*   klavir obvezatno (3)   1*  1*  1*  1*  1* 
 korepeticija (4) 1*  1*  1*  1*   korepeticija 1*  1*  1*  1* 
   talijanski jezik          
 njemački jezik          
UKUPNO 11 12 12 14 19 18 UKUPNO 13 14 14 14 19 18

 

 

glazbenik teorijski smjer BZ 

 NAPOMENE:

* deblje tiskani nastavni sati traju 30, a ostali 45 minuta.

 1) - orkestar za gudače i puhače, a zbor za sve ostale   učenike (iznimno umjesto zbora ili orkestra u I. i II.s. komorna glazba
- u pripremnim razredima svi učenici pohađaju nastavu zbora
 2) - klavir obvezatno nemaju učenici klavira
 3) - učenici udaraljki i solo pjevanja imaju klavir obvezatno i u IV.s.
 4) - korepeticija za gudače, puhače i udaraljkaše
 5) - učenici solo pjevanja u I. pr. razredu uključuju se u nastavu zbora u 2. polugodištu

 Temeljni predmet struke:
 klavir, harfa, violina, viola, violončelo, kontrabas,   gitara, oboa, flauta, klarinet, saksofon, fagot, rog, truba, trombon, tuba, eufonij, solo pjevanje, udaraljke, harmonija TO, orgulje i gradnja glazbala 

      

razred pr srednja škola
1. 2. 1. 2. 3. 4.
 predmet broj sati tjedno
 solfeggio
 harmonija    
 polifonija        
 povijest glazbe    
 glazbeni oblici        
 klavir obvezatno 2*  2*  2*  2* 
 zbor (1)
 izborno glazbalo        
 partiture        
 dirigiranje        
 UKUPNO 10   10 14  15  17  16 

 Priloženi dokumenti:
Zahtjevi_1._pr.pdf (68.15 KB)
Posebni_uvjeti_za_upis_u_1._pr.pdf (43.79 KB)
Elementi_i_kriteriji_1._pr.pdf (81.57 KB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]

Krovna mapa za ovu stranicu nije postavljena, pa nema dokumenata za prikaz.Upisi
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Elementi i kriteriji kod upisa u I. pripremni razred srednje glazbene škole
Autor: Valentina Kos, 23. 6. 2015.

POSEBNI UVJETI ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE

 (1) U prvi razred srednje glazbene škole upisuju se učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi pripremni razred srednje glazbene škole i položili prijamni ispit glazbene darovitosti s ostvarenih minimalno 70 bodova. (2) Učenici mogu upisati programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom ili paralelno srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program. (3) U stručnim sadržajima svim kandidatima se vrednuju i boduju opći uspjeh iz petog i šestog razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnog obrazovanja i ostvareni rezultati na prijamnom ispitu glazbene darovitosti. Na takav način moguće je steći najviše 180 bodova. (4) Kandidati koji upisuju programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom (cjelovito obrazovanje) upisuju se na temelju zajedničkog elemenata bodovanja i stručnih sadržaja. (5) Zajednički element bodovanja obuhvaća prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Likovna kultura i Glazbena kultura (6) Kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu, uz drugi obrazovni program, vrednuju se samo stručni sadržaji iz glazbene škole. (7) Prijamni ispit za instrumentaliste i pjevače obuhvaća provjeru iz temeljnog predmeta struke i solfeggia, za teorijski smjer provjeru iz klavira i solfeggia, a za graditelja i restauratora glazbala provjeru solfeggia i ocjenu priloženog rada (izgrađeno glazbalo). (8) Pravo upisa u I. razred srednje glazbene škole imaju učenici do navršenih 17, a najkasnije do navršenih 18 godina života. Iznimno, za zanimanja: glazbenik kontrabasist, violončelist, za zanimanje glazbenica pjevačica do navršene 22, a za zanimanje glazbenik pjevač do navršene 24 godine života. 
 Na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost nastavničkog vijeća, u pripremni program srednje škole odnosno u prvi razred srednje glazbene škole mogu se upisati i kandidati koji još nisu završili završni razred općeobrazovnoga osnovnog obrazovanja, nakon provjere darovitosti koju provodi glazbena škola. 1. Kandidatima koji upisuju programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom (cjelovito obrazovanje - muzički razred) vrednuju se i boduju: a) zajednički, dodatan i poseban element vrednovanja, b) stručni sadržaji Moguće je steći najviše 260 bodova. 2. Kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program (uz glazbenu školu još pohađaju općeobrazovnu osnovnu ili četverogodišnju srednju školu) vrednuju se i boduju samo stručni sadržaji iz glazbene škole Moguće je steći najviše 180 bodova. 1. a) Zajednički elementi vrednovanja i bodovanja obuhvaća ocjene (uspjeh) u općeobrazovnoj osnovnoj školi: • zbroj prosjeka svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (moguće je steći najviše 20 bodova), • zbroj zaključnih ocjena u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik, (moguće je steći najviše 30 bodova), • zbroj zaključnih ocjena u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja, Povijest, Glazbena kultura i Likovna kultura. Za program Graditelj i restaurator glazbala Povijest, Glazbena kultura i Tehnička kultura, (moguće je steći najviše 30 bodova) U zajedničkom elementu vrednovanja i bodovanja moguće je steći najviše 80 bodova. Dodatni element vrednovanja čine sposobnost i darovitost učenika a dokazuju se i vrednuju • na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih vještina i sposobnosti (prijamni ispit); • na osnovi postignutih rezultata na natjecanjima u znanju; Posebni element vrednovanja • na osnovi uspjeha kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja u skladu sa člankom 18., 19. i 20. Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. b) Stručni sadržaji vrednovanja i bodovanja obuhvaćaju uspjeh u glazbenoj školi i rezultat na prijamnom ispitu glazbene darovitosti • zbroj općeg uspjeha iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnoga obrazovanja (moguće je steći najviše 10 bodova) • rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti (moguće je steći najviše 170 bodova) U stručnim sadržajima vrednovanja i bodovanja moguće je steći najviše 180 bodova. Kandidati koji upisuju programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom (muzički razred) vrednuju se i boduju ostvareni rezultati iz zajedničkih, dodatnih i posebnih elemenata vrednovanja i stručnih sadržaja. Moguće je steći najviše 260 bodova, a upisuju se uz uvjet da ostvare minimalno 70 bodova na temelju rezultata ostvarenih na prijamnom ispitu glazbene darovitosti (stručni sadržaji). 2. Kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program (uz glazbenu školu još pohađaju općeobrazovnu osnovnu ili četverogodišnju srednju školu) vrednuju se samo stručni sadržaji iz glazbene škole. Pravo upisa stječu s minimalno 70 bodova ostvarenih na prijamnom ispitu glazbene darovitosti. U I. razred srednje glazbene škole mogu se, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, upisati i kandidati koji nisu završili osnovnu općeobrazovnu školu, ali su uspješno položili prijamni ispit i pokazali iznimnu darovitost. Pravo upisa ostvaruju učenici prema rang listi poretka koji su ostvarili bodovni prag, unutar odobrenog broja upisnih mjesta. Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, prednost upisa ima onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova na prijamnom ispitu glazbene darovitosti. Vrednovanje na prijamnom ispitu glazbene darovitosti • Na prijamnom ispitu provjerava se znanje, sposobnosti i darovitost kandidata. • Prijamni ispit polaže se iz nastavnih predmeta: temeljni predmet struke i solfeggio prema Zahtjevima na razredbenim ispitima za upis učenika u srednju glazbenu školu (u privitku). Kandidati za zanimanje glazbenik teorijski smjer polažu solfeggio kao temeljni predmet struke i klavir, • Kandidati za zanimanje glazbenik violist kao temeljni predmet struke mogu polagati na violini, a za zanimanje glazbenik orguljaš i glazbenik čembalist na klaviru. • Kandidati prvo pristupaju ispitu temeljnog predmeta struke a potom ispitu iz solfeggia, dok kandidati za zanimanje glazbenik teorijski smjer (gdje je temeljni predmet struke solfeggio) prvo polažu ispit iz klavira a zatim iz solfeggia. • Ispitna povjerenstva bodovima vrednuju kandidate posebno za svaki nastavni predmet. Iz temeljnog predmeta struke moguće je ostvariti maksimalno 110 bodova, a za solfeggio 60 bodova (30 iz pismenog i 30 iz usmenog dijela) • Kandidati koji su u posljednja dva razreda osnovnog ili pripremnog glazbenog obrazovanja na državnom ili međunarodnom natjecanju iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola koje se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske iz temeljnog predmeta struke osvojili prvo, drugo ili treće mjesto, ne pristupaju prijamnom ispitu, priznaje im se maksimalni broj bodova koje je moguće ostvariti iz temeljnog predmeta struke i solfeggia. Isto se odnosi za kandidate koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto iz solfeggia za upis na zanimanje glazbenik teorijski odjel. • Kandidati koji su na državnom natjecanju iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola koje se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske iz temeljnog predmeta struke ili solfeggia, osvojili prvu, drugu ili treću nagradu u posljednja dva razreda osnovnog ili pripremnog glazbenog obrazovanja, ne pristupaju tom dijelu prijamnog ispita, priznaje im se maksimalni broj bodova koje je moguće ostvariti iz tog nastavnog predmeta. • Ako se kandidat istodobno prijavi za zanimanja glazbenik klavirist i glazbenik teorijski smjer, prijamni ispit iz klavira polaže samo jednom, a ispitno povjerenstvo posebno ga boduje za klavir kao temeljni predmet struke, odnosno posebno klavir obvezatno glazbenik teorijski smjer. Isti postupak je i za nastavni predmet solfeggio. Isto se odnosi ako se istodobno prijavi za zanimanja glazbenik klavirist, glazbenik čembalist i glazbenik orguljaš, odnosno na gudačkim glazbalima glazbenik violinist i glazbenik violist.
 
ZAHTJEVI NA PRIJAMNIM ISPITIMA ZA UPIS U SREDNJU GLAZBENU ŠKOLU PRVI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE ZAJEDNIČKE ODREDNICE  program za prijamni ispit svojom težinom odgovara tehničkim i glazbenim zahtjevima VI. razreda osnovne glazbene škole, odnosno II. pripremnog razreda. Iznimno kandidati za zanimanje glazbenik teorijski smjer koji nisu učili klavir kao temeljni predmet struke mogu na razredbenom ispitu iz klavira svirati nešto lakši program  cijeli program na razredbenom ispitu izvodi se napamet  Na prijamnom ispitu iz temeljnog predmeta struke ispitno povjerenstvo može prekinuti kandidata u izvedbi programa. ZAHTJEVI  klavir: ljestvica; etida, jedna skladba J. S. Bacha i I. stavak sonate, varijacije ili rondo i skladba po slobodnom izboru.  klavir TO, čembalo i orgulje: ljestvica, etida, jedna skladba baroknog razdoblja i I. stavak sonate, varijacije ili rondo i skladba po slobodnom izboru.  harfa: etida (N. Ch. Bochsa, F. J. Nadermann), sonatina (F. J. Nadermann) i skladba po slobodnom izboru  gudačka glazbala: ljestvica, dvije etide i I. stavak koncerta ili dva stavka sonate  gitara: etida i tri skladbe različitih stilskih razdoblja  flauta: etida, brzi stavak koncerta ili dva stavka sonate(polagani i brzi)  oboa: etida, skladba od dva stavka (polagani i brzi)  fagot: etida, dva stavka sonate(polagani i brzi) ili koncert (1. stavak ili 2. i 3. stavak)  klarinet: etida, dva stavka cikličnog djela (polagani i brzi)  saksofon: etida, skladba od dva stavka (polagani i brzi)  truba: etida, skladba od dva stavka (polagani i brzi)  rog: etida, skladba uz pratnju klavira  trombon i tuba: etida, skladba od dva stavka (polagani i brzi)  udaraljke: etida za mali bubanj, skladba za klavijature sa dvije palice, skladba za više glazbala i skladba za timpane (najmanje dvije skladbe trebaju biti uz pratnju klavira)  solo pjevanje: vokaliza bez teksta, vokaliza s tekstom, pjesma ili arija 17. ili 18. stoljeća i pjesma po slobodnom izboru  graditelj i restaurator glazbala: predočenje izrađenog glazbala i solfeggio SOLFEGGIO: PISMENI ISPIT – teorija • poznavanje dur i mol ljestvica (predznaci) • pisanje dura ili harmonijskog mola, označavanje stupnjeva - cijelih i polutonskih razmaka, kvintakorda na glavnim stupnjevima i dominantnog septakorda • određivanje vrste i veličine intervala • obrati intervala • kvintakordi i obrati • mnogostranost kvintakorda u duru i harmonijskom molu • dominantni septakord i obrati • dopunjavanje takta notama i stankama • oznake za tempo, dinamiku i agogiku Napomena: zadaci su u violinskom i bas ključu diktat • melodijski diktat uz primjenu izmjeničnih alteriranih tonova • ritamski diktat • melodijsko - ritamski diktat (jednoglasni) • slušno prepoznavanje intervala do oktave, kvintakorda i obrata, dominantnog septakorda i obrata USMENI ISPIT • pjevanje prima vista: primjer s alteracijom, primjer s modulacijom i ritamski primjer Napomena: primjeri prima vista su u violinskom i bas ključu slušno prepoznavanje intervala, kvintakorda i dominantnog septakorda te njihovih obrata.

UPISI U SREDNJU ŠKOLU (PRIPREMNE RAZREDE)

 

Učenici se za upis u 1. razred srednje glazbene škole ili 1. pripremni razred srednje glazbene škole prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom, putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) www.upisi.hr.


Budući da u tom postupku prijave još ima problema molimo sve zainteresirane učenike da se obvezno jave u tajništvo škole osobno ili telefonom na broj 0957310511, svaki dan od 9 do 17 sati, kako bi ih mi mogli registrirati i pomoći im kod prijave u aplikaciju.

 

  

Kod prijave upisa potrebno je učiniti tri koraka:

 

1. Prijaviti se putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr.

 

2. Ispuniti on-line Prijavnicu za srednju školu (ovdje) ili Prijavnicu za pripremni razred srednje škole (ovdje) na našoj mrežnoj stranici ili doći osobno u školu. Ova prijavnica je informativna kako bi škola imala evidenciju o zainteresiranosti učenika da se upiše u našu ustanovu.

 

VAŽNO!
Bez obzira na ispunjavanje školske informativne Prijavnice, svi učenici se obvezno moraju prijaviti i putem aplikacije na mrežnoj stranici Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) www.upisi.hr kako  je navedeno pod točkom br. 1.

 

3. Javiti se u tajništvo škole osobno ili telefonom na broj 0957310511, svaki dan od 9 do 14 sati.

 

 

 

 

Nakon završetka osnovne glazbene škole, školovanje je moguće nastaviti u srednjoj glazbenoj školi. Srednja glazbena škola traje 4 godine i cilj joj je stjecanje srednje stručne spreme za zanimanja: glazbenik klavirist,glazbenik harmonikaš,glazbenik pjevač, glazbenik harfist itd. Učenici istodobno mogu pohađati bilo koju gimnaziju ili strukovnu školu, a ukoliko se opredijele za glazbeno usmjerenje, mogu se upisati u muzički razred (tada općeobrazovne predmete mogu pohadjati kod nas .

 

Na našoj srednjoj školi odvija se poduka sljedećih glazbala: klavir, orgulje,harmonika, harfa, violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, flauta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, , truba, trombon, teorijski smjer, pjevanje, udaraljke te program obrazovanja za graditelje i restauratore glazbala.

 

Učenici koji su u osnovnoj školi svirali klavir školovanje mogu nastaviti na klaviru, orguljama ili teorijskom smjeru, a violinisti u srednjoj školi mogu upisati violinu ili violu itd...

 

 

Zahtjevi na prijamnim ispitima za upis u I. razred srednje škole svojom težinom odgovaraju tehničkim i glazbenim zahtjevima VI. razreda osnovne glazbene škole, odnosno II. pripremnog razreda.

 

Učenici od 11 do 15 godina starosti koji glazbeno školovanje žele nastaviti na instrumentu koji nisu svirali u osnovnoj školi ili nemaju završenu osnovnu glazbenu školu, mogu upisati pripremne razrede srednje škole (traju ukupno dvije godine). 

 

U pripremnim razredima podučavamo:gitaru,tambure, klavir, harmnoniku, harfu, orgulje, violončelo, kontrabas, violu, violinu udaraljke, trubu, klarinet, saksofon, flautu , pjevanje, teorijski smjer .

Za upis u I. pripremni razred srednje škole nije potrebno predznanje već se polaže audicija kojom se provjeravaju glazbene sposobnosti (glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i glazbeni ritam).

 

Tijekom nastavne godine učenici sudjeluju u financiranju javnih potreba u umjetničkom obrazovanju 
1) školarina za pripremni razred iznosi 12 000,00kn za školsku godinu,

2) školarina za jednu školsku godinu srednje škole  iznosi 18 000,00,

3) jednokratna upisnina 210,00kn prilikom upisa

 

glazbenik instrumentalist bzbz  glazbenik pjevač
razred pr srednja škola razred pr srednja škola
 1.  2.  1.  2.  3.  4. 1.  2.   1. 2.   3.  4.
predmet broj sati tjedno predmet broj sati tjedno
 temeljni predmet  2  2  2  2  3  3   solo pjevanje
 solfeggio  solfeggio
 harmonija      harmonija    
 polifonija          polifonija        
 povijest glazbe      povijest glazbe    
 glazbeni oblici          glazbeni oblici        
 skupno muziciranje (1)  zbor (1 i 5)  4
 komorna glazba          komorna glazba        
 klavir obvezatno (2 i 3)    1*  1*  1*  1*  1*   klavir obvezatno (3)   1*  1*  1*  1*  1* 
 korepeticija (4) 1*  1*  1*  1*   korepeticija 1*  1*  1*  1* 
   talijanski jezik          
 njemački jezik          
UKUPNO 11 12 12 14 19 18 UKUPNO 13 14 14 14 19 18

 

 

glazbenik teorijski smjer BZ 

 NAPOMENE:

* deblje tiskani nastavni sati traju 30, a ostali 45 minuta.

 1) - orkestar za gudače i puhače, a zbor za sve ostale   učenike (iznimno umjesto zbora ili orkestra u I. i II.s. komorna glazba
- u pripremnim razredima svi učenici pohađaju nastavu zbora
 2) - klavir obvezatno nemaju učenici klavira
 3) - učenici udaraljki i solo pjevanja imaju klavir obvezatno i u IV.s.
 4) - korepeticija za gudače, puhače i udaraljkaše
 5) - učenici solo pjevanja u I. pr. razredu uključuju se u nastavu zbora u 2. polugodištu

 Temeljni predmet struke:
 klavir, harfa, violina, viola, violončelo, kontrabas,   gitara, oboa, flauta, klarinet, saksofon, fagot, rog, truba, trombon, tuba, eufonij, solo pjevanje, udaraljke, harmonija TO, orgulje i gradnja glazbala 

      

razred pr srednja škola
1. 2. 1. 2. 3. 4.
 predmet broj sati tjedno
 solfeggio
 harmonija    
 polifonija        
 povijest glazbe    
 glazbeni oblici        
 klavir obvezatno 2*  2*  2*  2* 
 zbor (1)
 izborno glazbalo        
 partiture        
 dirigiranje        
 UKUPNO 10   10 14  15  17  16 

 Priloženi dokumenti:
Zahtjevi_1._pr.pdf (68.15 KB)
Posebni_uvjeti_za_upis_u_1._pr.pdf (43.79 KB)
Elementi_i_kriteriji_1._pr.pdf (81.57 KB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju