preskoči na sadržaj

Glazbena škola Vanja kos

Login
Tražilica
Kalendar
« Srpanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Anketa
Crno ili bijelo?Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Solo pjevanje

Krovna mapa za ovu stranicu nije postavljena, pa nema dokumenata za prikaz.Jesenski upisni rok
Elementi i kriteriji kod upisa u I. pripremni razred srednje glazbene škole
Valentina Kos / datum: 23. 6. 2015. 14:20

POSEBNI UVJETI ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE

 (1) U prvi razred srednje glazbene škole upisuju se učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi pripremni razred srednje glazbene škole i položili prijamni ispit glazbene darovitosti s ostvarenih minimalno 70 bodova. (2) Učenici mogu upisati programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom ili paralelno srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program. (3) U stručnim sadržajima svim kandidatima se vrednuju i boduju opći uspjeh iz petog i šestog razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnog obrazovanja i ostvareni rezultati na prijamnom ispitu glazbene darovitosti. Na takav način moguće je steći najviše 180 bodova. (4) Kandidati koji upisuju programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom (cjelovito obrazovanje) upisuju se na temelju zajedničkog elemenata bodovanja i stručnih sadržaja. (5) Zajednički element bodovanja obuhvaća prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Likovna kultura i Glazbena kultura (6) Kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu, uz drugi obrazovni program, vrednuju se samo stručni sadržaji iz glazbene škole. (7) Prijamni ispit za instrumentaliste i pjevače obuhvaća provjeru iz temeljnog predmeta struke i solfeggia, za teorijski smjer provjeru iz klavira i solfeggia, a za graditelja i restauratora glazbala provjeru solfeggia i ocjenu priloženog rada (izgrađeno glazbalo). (8) Pravo upisa u I. razred srednje glazbene škole imaju učenici do navršenih 17, a najkasnije do navršenih 18 godina života. Iznimno, za zanimanja: glazbenik kontrabasist, violončelist, za zanimanje glazbenica pjevačica do navršene 22, a za zanimanje glazbenik pjevač do navršene 24 godine života. 
 Na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost nastavničkog vijeća, u pripremni program srednje škole odnosno u prvi razred srednje glazbene škole mogu se upisati i kandidati koji još nisu završili završni razred općeobrazovnoga osnovnog obrazovanja, nakon provjere darovitosti koju provodi glazbena škola. 1. Kandidatima koji upisuju programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom (cjelovito obrazovanje - muzički razred) vrednuju se i boduju: a) zajednički, dodatan i poseban element vrednovanja, b) stručni sadržaji Moguće je steći najviše 260 bodova. 2. Kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program (uz glazbenu školu još pohađaju općeobrazovnu osnovnu ili četverogodišnju srednju školu) vrednuju se i boduju samo stručni sadržaji iz glazbene škole Moguće je steći najviše 180 bodova. 1. a) Zajednički elementi vrednovanja i bodovanja obuhvaća ocjene (uspjeh) u općeobrazovnoj osnovnoj školi: • zbroj prosjeka svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (moguće je steći najviše 20 bodova), • zbroj zaključnih ocjena u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik, (moguće je steći najviše 30 bodova), • zbroj zaključnih ocjena u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja, Povijest, Glazbena kultura i Likovna kultura. Za program Graditelj i restaurator glazbala Povijest, Glazbena kultura i Tehnička kultura, (moguće je steći najviše 30 bodova) U zajedničkom elementu vrednovanja i bodovanja moguće je steći najviše 80 bodova. Dodatni element vrednovanja čine sposobnost i darovitost učenika a dokazuju se i vrednuju • na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih vještina i sposobnosti (prijamni ispit); • na osnovi postignutih rezultata na natjecanjima u znanju; Posebni element vrednovanja • na osnovi uspjeha kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja u skladu sa člankom 18., 19. i 20. Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. b) Stručni sadržaji vrednovanja i bodovanja obuhvaćaju uspjeh u glazbenoj školi i rezultat na prijamnom ispitu glazbene darovitosti • zbroj općeg uspjeha iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnoga obrazovanja (moguće je steći najviše 10 bodova) • rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti (moguće je steći najviše 170 bodova) U stručnim sadržajima vrednovanja i bodovanja moguće je steći najviše 180 bodova. Kandidati koji upisuju programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom (muzički razred) vrednuju se i boduju ostvareni rezultati iz zajedničkih, dodatnih i posebnih elemenata vrednovanja i stručnih sadržaja. Moguće je steći najviše 260 bodova, a upisuju se uz uvjet da ostvare minimalno 70 bodova na temelju rezultata ostvarenih na prijamnom ispitu glazbene darovitosti (stručni sadržaji). 2. Kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program (uz glazbenu školu još pohađaju općeobrazovnu osnovnu ili četverogodišnju srednju školu) vrednuju se samo stručni sadržaji iz glazbene škole. Pravo upisa stječu s minimalno 70 bodova ostvarenih na prijamnom ispitu glazbene darovitosti. U I. razred srednje glazbene škole mogu se, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, upisati i kandidati koji nisu završili osnovnu općeobrazovnu školu, ali su uspješno položili prijamni ispit i pokazali iznimnu darovitost. Pravo upisa ostvaruju učenici prema rang listi poretka koji su ostvarili bodovni prag, unutar odobrenog broja upisnih mjesta. Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, prednost upisa ima onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova na prijamnom ispitu glazbene darovitosti. Vrednovanje na prijamnom ispitu glazbene darovitosti • Na prijamnom ispitu provjerava se znanje, sposobnosti i darovitost kandidata. • Prijamni ispit polaže se iz nastavnih predmeta: temeljni predmet struke i solfeggio prema Zahtjevima na razredbenim ispitima za upis učenika u srednju glazbenu školu (u privitku). Kandidati za zanimanje glazbenik teorijski smjer polažu solfeggio kao temeljni predmet struke i klavir, • Kandidati za zanimanje glazbenik violist kao temeljni predmet struke mogu polagati na violini, a za zanimanje glazbenik orguljaš i glazbenik čembalist na klaviru. • Kandidati prvo pristupaju ispitu temeljnog predmeta struke a potom ispitu iz solfeggia, dok kandidati za zanimanje glazbenik teorijski smjer (gdje je temeljni predmet struke solfeggio) prvo polažu ispit iz klavira a zatim iz solfeggia. • Ispitna povjerenstva bodovima vrednuju kandidate posebno za svaki nastavni predmet. Iz temeljnog predmeta struke moguće je ostvariti maksimalno 110 bodova, a za solfeggio 60 bodova (30 iz pismenog i 30 iz usmenog dijela) • Kandidati koji su u posljednja dva razreda osnovnog ili pripremnog glazbenog obrazovanja na državnom ili međunarodnom natjecanju iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola koje se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske iz temeljnog predmeta struke osvojili prvo, drugo ili treće mjesto, ne pristupaju prijamnom ispitu, priznaje im se maksimalni broj bodova koje je moguće ostvariti iz temeljnog predmeta struke i solfeggia. Isto se odnosi za kandidate koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto iz solfeggia za upis na zanimanje glazbenik teorijski odjel. • Kandidati koji su na državnom natjecanju iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola koje se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske iz temeljnog predmeta struke ili solfeggia, osvojili prvu, drugu ili treću nagradu u posljednja dva razreda osnovnog ili pripremnog glazbenog obrazovanja, ne pristupaju tom dijelu prijamnog ispita, priznaje im se maksimalni broj bodova koje je moguće ostvariti iz tog nastavnog predmeta. • Ako se kandidat istodobno prijavi za zanimanja glazbenik klavirist i glazbenik teorijski smjer, prijamni ispit iz klavira polaže samo jednom, a ispitno povjerenstvo posebno ga boduje za klavir kao temeljni predmet struke, odnosno posebno klavir obvezatno glazbenik teorijski smjer. Isti postupak je i za nastavni predmet solfeggio. Isto se odnosi ako se istodobno prijavi za zanimanja glazbenik klavirist, glazbenik čembalist i glazbenik orguljaš, odnosno na gudačkim glazbalima glazbenik violinist i glazbenik violist.
 
ZAHTJEVI NA PRIJAMNIM ISPITIMA ZA UPIS U SREDNJU GLAZBENU ŠKOLU PRVI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE ZAJEDNIČKE ODREDNICE  program za prijamni ispit svojom težinom odgovara tehničkim i glazbenim zahtjevima VI. razreda osnovne glazbene škole, odnosno II. pripremnog razreda. Iznimno kandidati za zanimanje glazbenik teorijski smjer koji nisu učili klavir kao temeljni predmet struke mogu na razredbenom ispitu iz klavira svirati nešto lakši program  cijeli program na razredbenom ispitu izvodi se napamet  Na prijamnom ispitu iz temeljnog predmeta struke ispitno povjerenstvo može prekinuti kandidata u izvedbi programa. ZAHTJEVI  klavir: ljestvica; etida, jedna skladba J. S. Bacha i I. stavak sonate, varijacije ili rondo i skladba po slobodnom izboru.  klavir TO, čembalo i orgulje: ljestvica, etida, jedna skladba baroknog razdoblja i I. stavak sonate, varijacije ili rondo i skladba po slobodnom izboru.  harfa: etida (N. Ch. Bochsa, F. J. Nadermann), sonatina (F. J. Nadermann) i skladba po slobodnom izboru  gudačka glazbala: ljestvica, dvije etide i I. stavak koncerta ili dva stavka sonate  gitara: etida i tri skladbe različitih stilskih razdoblja  flauta: etida, brzi stavak koncerta ili dva stavka sonate(polagani i brzi)  oboa: etida, skladba od dva stavka (polagani i brzi)  fagot: etida, dva stavka sonate(polagani i brzi) ili koncert (1. stavak ili 2. i 3. stavak)  klarinet: etida, dva stavka cikličnog djela (polagani i brzi)  saksofon: etida, skladba od dva stavka (polagani i brzi)  truba: etida, skladba od dva stavka (polagani i brzi)  rog: etida, skladba uz pratnju klavira  trombon i tuba: etida, skladba od dva stavka (polagani i brzi)  udaraljke: etida za mali bubanj, skladba za klavijature sa dvije palice, skladba za više glazbala i skladba za timpane (najmanje dvije skladbe trebaju biti uz pratnju klavira)  solo pjevanje: vokaliza bez teksta, vokaliza s tekstom, pjesma ili arija 17. ili 18. stoljeća i pjesma po slobodnom izboru  graditelj i restaurator glazbala: predočenje izrađenog glazbala i solfeggio SOLFEGGIO: PISMENI ISPIT – teorija • poznavanje dur i mol ljestvica (predznaci) • pisanje dura ili harmonijskog mola, označavanje stupnjeva - cijelih i polutonskih razmaka, kvintakorda na glavnim stupnjevima i dominantnog septakorda • određivanje vrste i veličine intervala • obrati intervala • kvintakordi i obrati • mnogostranost kvintakorda u duru i harmonijskom molu • dominantni septakord i obrati • dopunjavanje takta notama i stankama • oznake za tempo, dinamiku i agogiku Napomena: zadaci su u violinskom i bas ključu diktat • melodijski diktat uz primjenu izmjeničnih alteriranih tonova • ritamski diktat • melodijsko - ritamski diktat (jednoglasni) • slušno prepoznavanje intervala do oktave, kvintakorda i obrata, dominantnog septakorda i obrata USMENI ISPIT • pjevanje prima vista: primjer s alteracijom, primjer s modulacijom i ritamski primjer Napomena: primjeri prima vista su u violinskom i bas ključu slušno prepoznavanje intervala, kvintakorda i dominantnog septakorda te njihovih obrata.

[OPŠIRNIJE]Elementi i kriteriji kod upisa u I. razred srednje glazbene škole
Valentina Kos / datum: 23. 6. 2015. 14:13

[OPŠIRNIJE]UPISI SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA
Valentina Kos / datum: 23. 6. 2015. 12:38

UPISI 2015/2016.

Učenici se za upis u 1. razred srednje glazbene škole ili 1. pripremni razred srednje glazbene škole prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom, putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr.

U slučaju problema s prijavama, molimo sve zainteresirane učenike  da se obvezno jave u tajništvo škole osobno ili telefonom na broj 0997855424, svaki dan od 09.00 do 16.00 sati, kako bismo pomogli kod prijave u aplikaciju.

Prijave za upis elektroničkim putem moguće su do utorka, 30. lipnja 2015. u prvom upisnom roku.

Kod prijave potrebno je učiniti slijedeće:

1. Prijaviti se putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr.

2. Ispuniti Prijavnicu za srednju školu ili Prijavnicu za pripremi razred.

3. Javiti se u tajništvo škole osobno ili telefonom na broj 0997855424, svaki dan od 9.00 do 16.00  sati.

Prijamni ispiti održat će se:

Srednja škola:

u srijedu, 1. srpnja 2015. od 10,00 do 12,00 sati - solfeggio
u četvrtak, 2. srpnja 2015. od 10,00 do 12,00 sati – temeljni predmet

Pripremni razredi:

u srijedu i četvrtak 1. i 2. srpnja 2015. od 10.00 – 12.00 sati - prijemni ispit provjere sluha, glazbenog pamćenja i ritma 

Objava ljestvice poretka: 11. srpnja 2015.

Upisi - dostava potpisanog obrasca o upisu u 1. pripremni ili 1. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao u ponedjeljak, 13. srpnja 2015. od 09.00 do 20.00 sati.

 

JESENSKI UPISNI ROK

Prijave za upis elektroničkim putem moguće su od 24. kolovoza (ponedjeljak) do 25. kolovoza 2015. (utorak).

Prijamni ispiti održat će se:

Srednja škola:

u srijedu, 26. kolovoza 2015. od 10,00 do 12,00 sati - solfeggio
u četvrtak, 27. kolovoza 2015. od 10,00 do 12,00 sati – temeljni predmet

Pripremni razredi:

u srijedu i četvrtak 26. i 27. kolovoza 2015. od 10.00 – 12.00 sati - prijemni ispit provjere sluha, glazbenog pamćenja i ritma 

Objava ljestvice poretka: četvrtak, 03. rujna 2015.

Upisi - dostava potpisanog obrasca o upisu u 1. pripremni ili 1. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao u petak, 04. rujna 2015. od 09.00 do 16.00 sati.

U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se kandidati koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu.

U prvi razred srednje škole upisuju se učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi pripremni razred srednje glazbene škole i položili prijemni ispit glazbene darovitosti sa ostvarenih minimalno 70 bodova.

Učenici mogu izabrati slijedeće programe: glazbenik teoretičar, glazbenik klavirist, glazbenik harmonikaš, glazbenik gitarist, glazbenik flautist, glazbenik saksofonist, glazbenik trubač, glazbenik klarinetist, glazbenik violinist, glazbenik violist, glazbenik violončelist, glazbenik kontrabasist, glazbenik udaraljkaš, glazbenik orguljaš, glazbenik harfist i glazbenik pjevač.

 


[OPŠIRNIJE]RSS


Krovna mapa za ovu stranicu nije postavljena, pa nema dokumenata za prikaz.preskoči na navigaciju